Đăng nhập

Từ khóa
Danh mục

Click vào ảnh lớn để zoom

Giá : liên hệ

Số lượng    

Lượt xem: 19

Mô tả

Tên sản phẩm
Đèn đường
Đèn đường BRP130 LED88/WW 70W 220-240V DM GM
Đèn đường BRP130 LED88/NW 70W 220-240V DM GM
Đèn đường BRP130 LED88/CW 70W 220-240V DM GM
Đèn đường BRP131 LED125/WW 100W 220-240V DM GM
Đèn đường BRP131 LED125/NW 100W 220-240V DM GM
Đèn đường BRP131 LED125/CW 100W 220-240V DM GM
Đèn đường BRP132 LED175/WW 140W 220-240V DM GM
Đèn đường BRP132 LED175/NW 140W 220-240V DM GM
Đèn đường BRP132 LED175/CW 140W 220-240V DM GM
Đèn đường BRP121 LED26/NW 20W 220-240V GM
Đèn đường BRP121 LED39/NW 30W 220-240V GM
Đèn đường BRP121 LED52/NW 40W 220-240V GM
Đèn đường BRP121 LED65/NW 50W 220-240V GM
Đèn đường BRP121 LED78/NW 60W 220-240V GM
Đèn đường BRP121 LED91/NW 70W 220-240V GM
Đèn đường BRP121 LED104/NW 80W 220-240V GM
Đèn đường BRP121 LED39/WW 30W 220-240V GM
Đèn đường BRP121 LED65/WW 50W 220-240V GM
Đèn đường BRP121 LED104/WW 80W 220-240V GM
Đèn đường BRP121 LED39/CW 30W 220-240V GM
Đèn đường BRP121 LED65/CW 50W 220-240V GM
Đèn đường BRP121 LED91/CW 70W 220-240V GM 
Đèn đường BRP121 LED104/CW 80W 220-240V GM
Đèn pha
Đèn pha BVP171 LED26/WW 30W WB GREY CE
Đèn pha BVP171 LED26/NW 30W WB GREY CE
Đèn pha BVP171 LED26/CW 30W WB GREY CE
Đèn pha BVP172 LED43/WW 50W WB GREY CE
Đèn pha BVP172 LED43/NW 50W WB GREY CE
Đèn pha BVP172 LED43/CW 50W WB GREY CE
Đèn pha BVP173 LED66/WW 70W WB GREY CE
Đèn pha BVP173 LED66/NW 70W WB GREY CE
Đèn pha BVP173 LED66/CW 70W WB GREY CE
Đèn pha BVP174 LED95/WW 100W WB GREY CE
Đèn pha BVP174 LED95/NW 100W WB GREY CE
Đèn pha BVP174 LED95/CW 100W WB GREY CE
Đèn pha BVP175 LED142/WW 150W WB GREY CE
Đèn pha BVP175 LED142/NW 150W WB GREY CE
Đèn pha BVP175 LED142/CW 150W WB GREY CE
Đèn pha BVP176 LED190/WW 200W WB GREY CE
Đèn pha BVP176 LED190/NW 200W WB GREY CE
Đèn pha BVP176 LED190/CW 200W WB GREY CE
Đèn pha led G3
Đèn pha BVP151 LED12/WW PSU 10W SWB G2 GM
Đèn pha BVP151 LED12/NW PSU 10W SWB G2 GM
Đèn pha BVP151 LED12/CW PSU 10W SWB G2 GM
Đèn pha BVP151 LED24/WW PSU 20W SWB G2 GM
Đèn pha BVP151 LED24/NW PSU 20W SWB G2 GM
Đèn pha BVP151 LED24/CW PSU 20W SWB G2 GM
Đèn pha BVP151 LED36/WW PSU 30W SWB G2 GM
Đèn pha BVP151 LED36/NW PSU 30W SWB G2 GM
Đèn pha BVP151 LED36/CW PSU 30W SWB G2 GM
Đèn pha BVP151 LED60/WW PSU 50W SWB G2 GM
Đèn pha BVP151 LED60/NW PSU 50W SWB G2 GM
Đèn pha BVP151 LED60/CW PSU 50W SWB G2 GM
Đèn pha BVP151 LED50/CW PSU 50W
Đèn pha BVP151 LED84/WW PSU 70W SWB G2 GM
Đèn pha BVP151 LED84/NW PSU 70W SWB G2 GM
Đèn pha BVP151 LED84/CW PSU 70W SWB G2 GM
Đèn pha BVP151 LED120/WW PSU 100W SWB G2 GM
Đèn pha BVP151 LED120/NW PSU 100W SWB G2 GM
Đèn pha BVP151 LED120/CW PSU 100W SWB G2 GM
Đèn pha BVP151 LED100/CW PSU 100W
Đèn pha BVP151 LED180/WW PSU 150W SWB G2 GM
Đèn pha BVP151 LED180/NW PSU 150W SWB G2 GM
Đèn pha BVP151 LED180/CW PSU 150W SWB G2 GM
Đèn pha BVP151 LED240/WW PSU 200W SWB G2 GM
Đèn pha BVP151 LED240/NW PSU 200W SWB G2 GM
Đèn pha BVP151 LED240/CW PSU 200W SWB G2 GM
Đèn led panel 
Đèn panel RC048B 36W LED32S/865 PSU 600x600 NOC GM
Đèn panel RC048B 36W LED32S/840 PSU 600x600 NOC GM
Đèn panel RC048B 36W LED32S/840 PSU 300x1200 NOC GM
Đèn panel RC048B 36W LED32S/865 PSU 300x1200 NOC GM
Đèn panel RC048B 42W LED38S/840 PSU W60L60 GM
Đèn panel RC048B 42W LED38S/865 PSU W60L60 GM
Đèn panel RC048B 42W LED38S/840 PSU W30L120 GM
Đèn panel RC048B 42W LED38S/865 PSU W30L120 GM
Máng chống thấm
Máng chống thấm WT069C SE 1XTLED Bare 0M6 GM
Máng chống thấm WT069C SE 2XTLED Bare 0M6 GM
Máng chống thấm WT069C SE 1XTLED Bare 1M2 GM
Máng chống thấm WT069C SE 2XTLED Bare 1M2 GM
Đèn chống thấm
Đèn chống thấm WT035C LED15/CW PSU GM CFW 0M6
Đèn chống thấm WT035C LED15/NW PSU GM CFW 0M6
Đèn chống thấm WT035C LED30/CW PSU GM CFW 1M2
Đèn chống thấm WT035C LED30/NW PSU GM CFW 1M2
Đèn chống thấm WT035C LED37/CW PSU GM CFW 1M5
Đèn chống thấm WT035C LED37/NW PSU GM CFW 1M5
Đèn led ốp trần
Đèn ốp trần WT045C 12W LED12/NW L1065 IP65
Đèn ốp trần WT045C 20W LED20/NW L1665 IP65
Đèn led bán nguyệt
Đèn bán nguyệt BN005C LED15/WW 0M6 PSU GM
Đèn bán nguyệt BN005C LED15/CW 0M6 PSU GM
Đèn bán nguyệt BN005C LED15/NW 0M6 PSU GM
Đèn bán nguyệt BN005C LED30/WW 1M2 PSU GM
Đèn bán nguyệt BN005C LED30/CW 1M2 PSU GM
Đèn bán nguyệt BN005C LED30/NW 1M2 PSU GM
Máng đèn led tube batten G2
Máng đèn BN011C 1xTLED 1M2 G2 GM
Máng đèn BN011C 2xTLED 1M2 G2 GM
Máng đèn BN011C 1xTLED 1M2 2R G2 GM (choá sơn tĩnh điện)
Máng đèn BN011C 2xTLED 1M2 2R G2 GM (choá sơn tĩnh điện)
Máng đèn BN011C 1xTLED 0M6 G2 GM
Máng đèn BN011C 2xTLED 0M6 G2 GM
Máng đèn BN011C 1xTLED 1M2 1R G2 GM (choá sơn tĩnh điện)
Máng đèn led tube batten BN015 (không bóng)
Máng đèn BN015C BARE 1M2 RT
Máng đèn BN015C BARE 0M6 RT
Đèn led nhà xưởng
Đèn nhà xưởng BY239P 60W LED70/CW PSU GM G2
Đèn nhà xưởng BY239P 60W LED70/NW PSU GM G2
Đèn nhà xưởng BY239P 100W LED120/CW PSU GM G2
Đèn nhà xưởng BY239P 100W LED120/NW PSU GM G2
Đèn nhà xưởng BY239P 145W LED150/CW 145W PSU
Đèn nhà xưởng BY239P 150W LED180/CW PSU GM G2
Đèn nhà xưởng BY239P 150W LED180/NW PSU GM G2
Đèn nhà xưởng BY239P 200W LED240/CW PSU GM G2
Đèn nhà xưởng BY239P 200W LED240/NW PSU GM G2
Chao đèn BY238Z R-AL S-NB G2
Chao đèn BY238Z R-AL M-NB G2
Chao đèn BY238Z R-AL L-NB G2
Đèn led âm trần DN035
Đèn âm trần DN350B LED12/WW 12W 220-240V D125
Đèn âm trần DN350B LED12/NW 12W 220-240V D125
Đèn âm trần DN350B LED12/CW 12W 220-240V D125
Đèn âm trần DN350B LED20/WW 20W 220-240V D150
Đèn âm trần DN350B LED20/NW 20W 220-240V D150
Đèn âm trần DN350B LED20/CW 20W 220-240V D150
Đèn âm trần DN350B LED32/WW 32W 220-240V D175
Đèn âm trần DN350B LED32/WW 32W 220-240V D175
Đèn âm trần DN350B LED32/WW 32W 220-240V D175
Đèn led âm trần DN029 G2
Đèn âm trần DN029B G2 LED8/CCT PSR-E D90 GM
Đèn âm trần DN029B G2 LED10/CCT PSR-E D120 GM
Đèn âm trần DN029B G2 LED12/CCT PSR-E D150 GM
Đèn âm trần DN029B G2 LED20/CCT PSR-E D200 GM
Đèn âm trần DN029B G2 LED8/830 PSR-E D90 GM
Đèn âm trần DN029B G2 LED8/840 PSR-E D90 GM
Đèn âm trần DN029B G2 LED8/865 PSR-E D90 GM
Đèn led âm trần DN020 G3
Đèn âm trần DN020B G3 LED3/WW 3.5W 220-240V D80 GM
Đèn âm trần DN020B G3 LED3/NW 3.5W 220-240V D80 GM
Đèn âm trần DN020B G3 LED3/CW 3.5W 220-240V D80 GM
Đèn âm trần DN020B G3 LED4/WW 4.5W 220-240V D90 GM
Đèn âm trần DN020B G3 LED4/NW 4.5W 220-240V D90 GM
Đèn âm trần DN020B G3 LED4/CW 4.5W 220-240V D90 GM
Đèn âm trần DN020B G3 LED6/WW 7W 220-240V D100 GM
Đèn âm trần DN020B G3 LED6/NW 7W 220-240V D100 GM
Đèn âm trần DN020B G3 LED6/CW 7W 220-240V D100 GM
Đèn âm trần DN020B G3 LED6/WW 7W 220-240V D125 GM
Đèn âm trần DN020B G3 LED6/NW 7W 220-240V D125 GM
Đèn âm trần DN020B G3 LED6/CW 7W 220-240V D125 GM
Đèn âm trần DN020B G3 LED9/WW 10.5W 220-240V D125 GM
Đèn âm trần DN020B G3 LED9/NW 10.5W 220-240V D125 GM
Đèn âm trần DN020B G3 LED9/CW 10.5W 220-240V D125 GM
Đèn âm trần DN020B G3 LED9/WW 10.5W 220-240V D150 GM
Đèn âm trần DN020B G3 LED9/NW 10.5W 220-240V D150 GM
Đèn âm trần DN020B G3 LED9/CW 10.5W 220-240V D150 GM
Đèn âm trần DN020B G3 LED12/WW 14W 220-240V D150 GM
Đèn âm trần DN020B G3 LED12/NW 14W 220-240V D150 GM
Đèn âm trần DN020B G3 LED12/CW 14W 220-240V D150 GM
Đèn âm trần DN020B G3 LED15/WW 18W 220-240V D175 GM
Đèn âm trần DN020B G3 LED15/NW 18W 220-240V D175 GM
Đèn âm trần DN020B G3 LED15/CW 18W 220-240V D175 GM
Đèn âm trần DN020B G3 LED20/WW 23W 220-240V D200 GM
Đèn âm trần DN020B G3 LED20/NW 23W 220-240V D200 GM
Đèn âm trần DN020B G3 LED20/CW 23W 220-240V D200 GM
Đèn led âm trần chiếu điểm
Đèn âm trần RS100B LED2 830 3W 220-240V D55 WB
Đèn âm trần RS100B LED2 840 3W 220-240V D55 WB
Đèn âm trần RS100B LED2 850 3W 220-240V D55 WB
Đèn âm trần RS100B LED5 830 6W 220-240V D75 WB
Đèn âm trần RS100B LED5 840 6W 220-240V D75 WB
Đèn âm trần RS100B LED5 850 6W 220-240V D75 WB
Đèn âm trần RS100B LED8 830 9W 220-240V D90 WB
Đèn âm trần RS100B LED8 840 9W 220-240V D90 WB
Đèn âm trần RS100B LED8 850 9W 220-240V D90 WB
Đèn âm trần RS100B LED18 830 20W 220-240V D120 WB
Đèn âm trần RS100B LED18 840 20W 220-240V D120 WB
Đèn âm trần RS100B LED18 850 20W 220-240V D120 WB
Đèn âm trần RS100B LED30 830 27W 220-240V D150 WB
Đèn âm trần RS100B LED30 840 27W 220-240V D150 WB
Đèn âm trần RS100B LED30 850 27W 220-240V D150 WB
GD100B ACCESSORY LED8×1 D90 WH
GD100B ACCESSORY LED5×2 D75 WH
GD100B ACCESSORY LED8×2 D90 WH
Bộ nguồn led dây 24VDC
Economic LED Transformer 30W 24VDC
Economic LED Transformer 60W 24VDC
Economic LED Transformer 120W 24VDC
Economic LED Transformer 180W 24VDC
Đèn led dây LS158 24V
Đèn led dây LS158 G2 17W865 2000LM 5M 24V
Đèn led dây LS158 G2 17W840 2000LM 5M 24V
Đèn led dây LS158 G2 17W830 1900LM 5M 24V
Đèn led dây LS158 G2 17W827 1900LM 5M 24V
Đèn led dây LS158 G2 14W865 1500LM 5M 24V
Đèn led dây LS158 G2 14W840 1500LM 5M 24V
Đèn led dây LS158 G2 14W830 1400LM 5M 24V
Đèn led dây LS158 G2 14W827 1400LM 5M 24V
Đèn led dây LS158 G2 9W865 1000LM 5M 24V
Đèn led dây LS158 G2 9W840 1000LM 5M 24V
Đèn led dây LS158 G2 9W830 950LM 5M 24V
Đèn led dây LS158 G2 9W827 950LM 5M 24V
Đèn led dây LS158 G2 4.5W865 500LM 5M 24V
Đèn led dây LS158 G2 4.5W840 500LM 5M 24V
Đèn led dây LS158 G2 4.5W830 480LM 5M 24V
Đèn led dây LS158 G2 4.5W827 480LM 5M 24V
LS tape-to-wire IP20 50pcs
LS tape-to-tape IP20 50pcs
LS corner connector IP20 50pcs
LS mounting clips IP20 50pcs
Đèn led dây 220V 50m
Đèn led dây DLI 31086 HV LED TAPE 3000K LL White ( cuộn 50 mét)
Đèn led dây DLI 31086 HV LED TAPE 4000K LL White ( cuộn 50 mét)
Đèn led dây DLI 31086 HV LED TAPE 6500K LL White ( cuộn 50 mét)
Đèn led dây DLI 31087 HV LED TAPE 3000K HL White ( cuộn 50 mét)
Đèn led dây DLI 31087 HV LED TAPE 4000K HL White ( cuộn 50 mét)
Đèn led dây DLI 31087 HV LED TAPE 6500K HL White ( cuộn 50 mét)
Nguồn led dây 31088 HV tape accessory 30X EU white
Đèn chiếu cây
Đèn chiếu cây BGP150 LED G 8W 35D GM
Đèn chiếu cây BGP150 LED300/NW 3W 45D GM
Đèn chiếu cây BGP150 LED250/WW 3W 45D GM
Đèn chiếu cây BGP150 LED480/NW 6W 45D GM
Đèn chiếu cây BGP150 LED400/WW 6W 45D GM
Đèn chiếu cây BGP150 LED580/NW 8W 45D GM
Đèn chiếu cây BGP150 LED520/WW 8W 45D GM
Đèn chiếu cây BGP150 LED300/NW 3W 20D GM
Đèn chiếu cây BGP150 LED250/WW 3W 20D GM
Đèn chiếu cây BGP150 LED480/NW 6W 20D GM
Đèn chiếu cây BGP150 LED400/WW 6W 20D GM
Đèn chiếu cây BGP150 LED580/NW 8W 20D GM
Đèn chiếu cây BGP150 LED520/WW 8W 20D GM
ZGP150 mounting accessory spiker
Đèn thanh ray ST033
Đèn thanh ray ST033T LED25/840 30W 220-240V I WB BK GM
Đèn thanh ray ST033T LED25/840 30W 220-240V I MB BK GM
Đèn thanh ray ST033T LED25/830 30W 220-240V I WB BK GM
Đèn thanh ray ST033T LED25/830 30W 220-240V I MB BK GM
Đèn thanh ray ST033T LED25/840 30W 220-240V I WB WH GM
Đèn thanh ray ST033T LED25/840 30W 220-240V I MB WH GM
Đèn thanh ray ST033T LED25/830 30W 220-240V I WB WH GM
Đèn thanh ray ST033T LED25/830 30W 220-240V I MB WH GM
Đèn thanh ray ST033T LED17/840 20W 220-240V I WB BK GM
Đèn thanh ray ST033T LED17/840 20W 220-240V I MB BK GM
Đèn thanh ray ST033T LED17/830 20W 220-240V I WB BK GM
Đèn thanh ray ST033T LED17/830 20W 220-240V I MB BK GM
Đèn thanh ray ST033T LED17/840 20W 220-240V I WB WH GM
Đèn thanh ray ST033T LED17/840 20W 220-240V I MB WH GM
Đèn thanh ray ST033T LED17/830 20W 220-240V I WB WH GM
Đèn thanh ray ST033T LED17/830 20W 220-240V I MB WH GM
Đèn thanh ray ST033T LED8/840 10W 220-240V I WB BK GM
Đèn thanh ray ST033T LED8/840 10W 220-240V I MB BK GM
Đèn thanh ray ST033T LED8/830 10W 220-240V I WB BK GM
Đèn thanh ray ST033T LED8/830 10W 220-240V I MB BK GM
Đèn thanh ray ST033T LED8/840 10W 220-240V I WB WH GM
Đèn thanh ray ST033T LED8/840 10W 220-240V I MB WH GM
Đèn thanh ray ST033T LED8/830 10W 220-240V I WB WH GM
Đèn thanh ray ST033T LED8/830 10W 220-240V I MB WH GM
Đèn thanh ray ST033T LED5/840 7W 220-240V I WB BK GM
Đèn thanh ray ST033T LED5/830 7W 220-240V I WB BK GM
Đèn thanh ray ST033T LED5/840 7W 220-240V I WB WH GM
Đèn thanh ray ST033T LED5/830 7W 220-240V I WB WH GM
Đèn pha năng lượng mặt trời
Đèn năng lượng mặt trời BVP080 LED48/757 200
Đèn năng lượng mặt trời BVP080 LED30/757 150
Đèn năng lượng mặt trời BVP080 LED20/757 100
Đèn năng lượng mặt trời BVP080 LED10/757 060
Đèn đường năng lượng BRP110
Đèn năng lượng mặt trời BRP110 LED120/757
Đèn năng lượng mặt trời BRP110 LED85/757
Đèn năng lượng mặt trời BRP110 LED50/757
LED HID
TForce HB 100-85W E40 840 120D GM
TForce HB 100-85W E40 865 120D GM
TForce HB 140W E40 840 NB GM
TForce HB 140W E40 840 WB GM
TForce HB 140W E40 865 NB GM
TForce HB 140W E40 865 WB GM
TForce LED Road 84-55W E40 730
TForce LED Road 90-55W E40 740
TForce LED Road 112-68W E40 730
TForce LED Road 120-68W E40 740
TForce LED HPL ND 28-21W E27 830
TForce LED HPL ND 30-21W E27 840
TForce LED HPL ND 38-28W E27 830
TForce LED HPL ND 40-28W E27 840
TForce LED HPL ND 57-42W E27 830
TForce LED HPL ND 60-42W E27 840
TForce LED HPL ND 57-42W E40 830
TForce LED HPL ND 60-42W E40 840
Đèn MAS LEDTube HO T8
Đèn led 1m2 MAS LEDtube 1200mm HO 14W T8
Đèn led 0m6 MAS LEDtube 600mm HO 8W T8
Đèn CorePro LEDTube T8
CorePro LEDtube 600mm 8W T8 AP I
CorePro LEDtube 1200mm 14.5W T8 AP I
CorePro LEDtube HO 1200mm 18W T8 AP
Tủ Khử Khuẩn UVC Chamber
Tủ UVC khử trùng - Size siêu nhỏ UVCC090 36W 12
Tủ UVC khử trùng - Size nhỏ UVCC100 68W 12
Tủ UVC khử trùng - Size vừa - VN UVCC200 80W 12
Xe Đẩy Khử Khuẩn UVC Trolley
Thiết bị UVC khử trùng dạng xe đẩy UVCT100 65W 12
Thiết bị UVC khử trùng dạng xe đẩy UVCT200 130W 12
UV-C Disinfection High Intensity Trolley UVCT1200 432W EU
Khử khuẩn không khí UVC Air disinfection
Thiết bị gắn tường WL345W C 1xTUV T5 25W HFS
Thiết bị gắn trần SM345C C 4xTUV PLS 9W HFM
Máy khử khuẩn không khí UVCA100 84W 12, 2 đèn
Máy khử khuẩn không khí UVCA200 120W 12, 4 đèn
UVCA010 Air Disinfection unit-12 UVCA010
UVCA110 Air Disinfection unit-12 UVCA110
UVCA210 Air Disinfection unit-12 UVCA210
Bộ Máng Khử Trùng UVC Batten
Bộ 1m2 đơn TMS160C 1X36W TUV SLV/6 (không choá)
Bộ 1m2 đơn TMS160C 1X36W TUV SLV/6 R (choá phản quang)
Bộ 1m2 đôi TMS160C 2X36W TUV SLV/6 (không choá)
Bộ 1m2 đôi TMS160C 2X36W TUV SLV/6 R (choá phản quang)
Bộ máng lắp tháng máy TMS160C 1X36W TUV SLV/6 R Sensor
Bóng đèn diệt khuẩn TUV 75w 1m2 Philips
Bóng đèn diệt khuẩn TUV 36w 1m2 Philips
Bóng đèn diệt khuẩn TUV 17w 0m6 Philips
Bóng đèn soi màu
Bóng TL-D 90 Graphica 36W/965
Bóng TL-D 90 Graphica 36w/950
Bóng TL-D 90 Graphica 58W/950
Bóng TL-D 90 De Luxe 36W/965
Bóng TL-D 90 De Luxe 18W/965 
Bóng UVA 36W BLB
Bóng TL 60W/10R

Phân phối tại Bình Định

CỬA HÀNG VẬT TƯ THIẾT BỊ ĐIỆN MINH HOÀ

Đ/c: 601 Trần Hưng Đạo - Tp.Quy Nhơn - T.Bình Định

 - P.Kinh doanh:  (0256) 3821336    

 - Fax: (0256) 3821336

 - Hotline: 0905.567.404    

 - Zalo: 0905.33.2759


Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

                                                       KHU VỰC MIỀN TRUNG (BÌNH ĐỊNH): 

 CỬA HÀNG VẬT TƯ THIẾT BỊ ĐIỆN MINH HOÀ

Địa chỉ: 601 Trần Hưng Đạo - Tp.Quy Nhơn - T.Bình Định

Điện thoại: (0256) 3821336. Zalo: 0905 332 759

KHU VỰC MIỀN NAM (TP.HCM): 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM TRUNG TIẾN

Địa chỉ: 116/48 Tô Hiến Thành - Phường 15 - Quận 10 - TP.HCM

Email: minhhoa601@gmail.com 

Hotline: 0905 567 404

Tự tạo website với Webmienphi.vn